■PT/PS/R(管用テーパー)■

Recruit_border
<<最新 <前 1 次> 最後>> total: 15
[A116384 ネジプラグゲージ OJIYAS PT1/8-28]

¥8,000

[A126291 ネジプラグゲージ OJIYAS PT1/8-28]

¥8,000

[C115941 ネジプラグゲージ OJIYAS PT3/4 山 14]

¥12,000

[A116389 ネジプラグゲージ OSG 1/4-18NPT]

¥10,000

[A026933 ネジプラグゲージ OSG 1/8-27NPTF-L1]
[A114418 ネジプラグゲージ OSG PT1/8]

¥8,000

[A116377 ネジプラグゲージ OSG PT1/8]

¥8,000

[A126289 ネジプラグゲージ OSG PT1/8]

¥8,000

[A116395 ネジプラグゲージ OSG PT3/8]

¥7,000

[A115912 ネジプラグゲージ 東京測範 PT3/8 山19]

売約済

[A102559 ネジプラグゲージ 第一測範 3/4-14NPT]

¥40,000

[C115943 ネジプラグゲージ KGW PT 1/8 山 28]

¥6,000

[C115940 ネジプラグゲージ KGW PT 3/8 山 19]

¥9,000

[C115936 ネジプラグゲージ KGW PT1/2 山 14]

¥9,000

[C100316 ネジリング・ネジプラグゲージセット 第一測範製作所 1/8-27NPTF(L1)]
<<最新 <前 1 次> 最後>> total: 15

Icon_usa Icon_korea Icon_china